A bábozás jelentősége a gyermeki személyiség fejlődésében


A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. Segít a kapcsolatok kialakításában: sok idegen hatás között egy kis bábuval előbb képes kapcsolatot teremteni, mint az ismeretlen felnőttel.

Fejleszti a beszédkészséget: A bábjáték színes világa örömérzetet, vidámságot kelt a gyermeki lélekben, s ez a beszédét is színesebbé teszi. A bábokkal történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés kiemelkedően fejleszti a gyermek beszédkészségét.

Része a vizuális nevelésnek: A bábjáték esztétikai hatású is, így alkalmas eszköze a vizuális nevelésnek. A bábu egyrészt látvány, melynek formái, színei keltik az első benyomást, másrészt mozgó figura. A benne rejlő mozgatási lehetőség cselekvésre, tevékenységre készteti a gyermeket.

Fejleszti az érzékeit: a bábjátéknál mozgás és szó egybekapcsolásából alakul ki a játék, s ez a két tevékenység fejlesztő hatással van a gyermek szem-kéz mozgásának összerendezésére és a beszédkészség fejlesztésére egyaránt.

Komplex hatása abban rejlik, hogy sokféle képességet fejleszt, annak is, aki nézi és annak is, aki játssza. Képekben gondolkodik, de erős dramaturgiára épül. Művészeti hatásán és az audio-vizuális élmény örömén kívül sokoldalú - diagnosztikai, pedagógiai és terápiás célú - felhasználási lehetősége sem elhanyagolható.

A bábjáték hatása a fogyatékossággal élő gyermekekre

A bábjáték nemcsak a gyermek szórakoztatására használható fel, hanem eszköz a játék-diagnosztikában és a pszichoterápiában is. A játszó mozdulatok megfigyeléséből megismerhessük a gyermeket, vagyis képet tudunk alkotni az általános mozgásfejlődéséről, a beszéd- és cselekvésbátorságáról, fogalomgazdagságának és fantáziájának minőségi fokáról, vagyis az egész gyermek értelmi, érzelmi, akarati életéről. Sőt, tudatalatti állapotáról, hiszen a gyermek játékában önkéntelenül megjeleníti, kivetíti szorongásait, problémáit is.

A bábjáték felhasználása terápiás célra

Bábjátékos mozgásterápia – a fogyatékkal élő gyermek mozgása sokszor eltér az épen fejlődött gyermek mozgásától. A bábu ezen a téren is alkalmas eszköz a gyermek finom mozgásának fejlesztésére és a vele való játszás elárulja a manuális ügyesség színvonalát. A bábjáték segíti a mozgások összerendezését, a hiányzó feltételes reflexek kifejlesztését, az ujjmozgások lazító gyakorlását, a mozgások játékos utánzását, végül az összetett, hasznos mozgás kialakítását.

Beszédhiba javítása – a közismert beszédhibák közül legnehezebben javítható a dadogás. Mivel a beszédhiba leggyakrabban szorongásból ered, a terápia során ezt szükséges feloldani. Ehhez bábozás elsődleges eszköz lehet, hiszen a gátlásos gyermek a bábu álarca mögé tud rejtőzni, szorongását a bábura hárítja át, és álarcba öltözve, a saját izgalmát levetkőzve jut szerephez. Megfigyelhetjük, hogy a bábozó gyermek a legtöbb esetben nem is ejt hibát beszédében a bábjáték alatt, hiszen más emberként, egy szerepben lép fel, előző, szorongó önmagáról elfeledkezik.

A bábozás lélekgyógyító ereje

A magatartászavaros gyermekeket, főleg akik minden közeledést visszautasítanak és a pszichológusok számára vizsgálhatatlanok, bábuval néhány perc alatt fel lehet oldani. Mivel a bábuval a gyermek önfeledten játszik, ez a körülmény kiválóan alkalmas arra, hogy rövid idő alatt természetes aktivitása közben figyeljük meg arcjátékát, mozgását, kézügyességét, beszédének formai és tartalmi részét, fantáziáját, intelligenciáját. A bábterápia hasznos módszer az agresszió mértékének megállapításában és annak oldásában, a nagyfeszültségű indulatok levezetésében, a frusztráció csökkentésében.

 

 

Contact Hungary
Contact Hungary a Facebookon
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.

Copyright 2012 - Contact NKft - Minden jog fenntartva | Login