Kedvezményezett neve: CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00014

A projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatási formák a CONTACT Nkft-nél”

A projektmegvalósítás időtartama: 2017.06.01-2018.05.31.

Szerződött támogatási összeg: 12.390.430 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.

A projekt rövid összefoglalása:

Tervünk munkavállalóink felkészítése a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére a munka és magánélet összehangolását elősegítő intézkedések által. Fontosnak véljük, hogy segítsük őket a nyílt munkaerő-piacon történő megjelenésre, a hátrányok enyhítésére, az új munkahelyeken való helytállásra, ezáltal biztosítva rehabilitációjuk eredményességét.

Eddigi tevékenységünk annyi értéket adott dolgozóink számára, hogy folytatása rendkívül fontos szerepvállalást jelent.

A felhívás céljával összhangban egy lépéssel kívánunk közelebb kerülni a családbarát értékrend megerősítéséhez vállalati munkaszervezési kultúránk javításával, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztésével, a munka és magánélet összehangolásával, hozzájárulva a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális helyzetben lévő csoportok foglalkoztatásának növeléséhez.

A cél megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket vállaljuk:

Szervezetfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tanácsadás keretében szervezeti szabályok kialakítására, megfelelő dokumentumok kidolgozására irányuló tanácsadás 2 szakértői napon valósul meg, melynek célja az új és a rugalmassá tett munkakörök kapcsán a meglévő szervezeti szabályzatok felülvizsgálata, módosítása. HR dokumentumok kialakítására, átalakítására, HR rendszer kiépítésére vonatkozó tanácsadás 2 szakértői napon, a rugalmas foglalkoztatás megvalósulása érdekében szervezeti működések kiigazításához kapcsolódó tanácsadás 2 szakértői napon, a HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez indokolt IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás 1 szakértői napon, a rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi és pénzügyi tanácsadás 1 szakértői napon valósul meg. Vezetői képzés, műhelymunkán belül a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató csoportos vezetői coaching 2 szakértői napon, vezetői kompetenciákat fejlesztő képzés 2 képzési napon történik. Munkavállalói képzés és műhelymunka során a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató munkatársi műhelymunka 30 szakértői napon, hatékony kommunikáció képzés 2 képzési napon, együttműködés és stresszkezelés, munka-magánélet összehangolását segítő műhelymunka 10 szakértői napon kerül megvalósításra.

A projektben 1 fő mentor kerül foglalkoztatásra 12 hónapon keresztül, aki az alábbi feladatok elvégzésével támogatja az átalakulásokat:

a rugalmas foglalkoztatási forma szervezésének, a vállalkozás működésébe való hosszú távú alkalmazásának elősegítése,

az új munkavállaló munkahelyi beilleszkedésének segítése, továbbá szervezetfejlesztési, képzési feladatok megszervezése, koordinálása.

A projekt során 2 új hátrányos helyzetű varrónő felvételét tervezzük, akik részére munkaállomást alakítunk ki 2 db varrógép beszerzésével. A projekt teljes lebonyolítási szakaszában eleget teszünk a kötelezően előírt nyilvánosság követelményeinek. (C-tipusú tábla; sajtközlemény; honlapon történő tájékoztatás; fotódokumentáció készítése; térképtér)

 

 

 

Contact Hungary a Facebookon
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.

Copyright 2012 - Contact NKft - Minden jog fenntartva | Login