Szolgáltatásaink

Akkreditált felnőttképzési intézményünk, az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.


Előzetes tudásszint felmérés

Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy meghatározza a képzésben részt venni szándékozó korábban megszerzett ismereteit, készségeit, gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérés lehetőségét minden egyes képzésben résztvevő számára (re ) kötelező felajánlani. A képzés indítása előtt felmérjük a képzés szempontjából releváns tudásszintjét, és az eredmények alapján mentesülhet adott modulokon való részvételről és/vagy a modulzáró feladat/vizsga teljesítése alól. Az előzetes tudás felmérése a képzésért felelős vezetővel (ügyvezető igazgató), az oktatásszervezővel és az oktatóval együtt történik a képzés kompetenciái felmérésének megfelelően:

  • Írásbeli felmérés és/vagy
  • Szóbeli elbeszélgetés során.

Az előzetes tudásszint felméréséhez a helyszínt felnőttképzési intézményünk biztosítja, mely történhet a képző irodájában, vagy a képzés helyszínén. A személyes beszélgetések az alábbi területek megállapítására irányulnak:

  • hozott bizonyítványok és az alkalmassági vizsgálat eredményének megtekintése,
  • ismeretszerzési, tanulási kedve, kommunikációs képességek,
  • munkatapasztalatok,
  • családi körülmények.

A beszélgetés célja, hogy a jelentkező érdeklődésének, és a mindenkori élethelyzetének, készségének, végzettségének megfelelő képzést javasoljuk. Ismertetjük a törvény által előírt követelményeket, jogokat és kötelességeket, a tanfolyam lebonyolítását, annak helyét, kezdési és befejezési idejét, valamint a vizsgák menetét. A szakmai tájékoztatáson túl a kapcsolattartási és szerződéses feltételekről is nyújtunk tájékoztatást.

Gyakorlatorientált képzéseknél fontos az egészségügyi alkalmasság, valamint a gyakorlati készség. Az előzetes tudásszint felmérés lehetőséget nyújt a szakma kiválasztásánál a várható tudásszinthez igazított csoportok kialakítására. A hozott bizonyítványok alapján jegyzőkönyv készül az esetleges modulokból kapható felmentésekről, melyek a felnőttképzési szerződésben is rögzítésre kerülnek.

 Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás
 

A pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás során mind elméleti, mind pedig készségszintű gyakorlati ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség, melyek segítséget nyújtanak a képzésben résztvevők számára karrierjük útjának kijelölésében, céljuk megtalálásában.

A tanácsadás célja a sokféle választási lehetőség közötti helyes döntés meghozatalának átfogó szakmai segítése, az élethosszig tartó tanulás és az ismeretek rugalmas előhívásának, használatának, valamint új ismeretek megszerzési képességének javítása. Ezekkel a résztvevők a karriercéljaikat és a munkaerő-piaci lehetőségeket tudja összehangolni. A jelentkezők készség- és képességfelmérését trénerünk az általa összeállított anyagokkal végzi. A felmérések eredményei alapján személyre szabott készség- és képességfejlesztő programokat javasolunk. A pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás során érintett témakörök:

  • érdeklődés és alkalmasság szerepe a pályaválasztásban,
  • a pályamódosítás okai,
  • saját pályaválasztási elképzelések összevetése a realitással, megvalósíthatósággal és lehetőségekkel.

A pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás történhet csoportos, illetve egyéni formában is a jelentkezők igényeihez igazodva. A csoportos szituációs gyakorlatok során megszerzett önismeret és pályaismeret birtokában már megalapozottabb döntést tudnak hozni a résztvevők életpályájuk építése, szakmai életútjuk során. Megismerhetik és gyakorolhatják a munkahelyi kiválasztás során alkalmazott módszereket és eszközöket. Időtartama: 12 óra. Maximális csoportlétszám: 10 fő. A pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás időpontját – a jelentkezések alapján – a képzésért felelős vezető (ügyvezető igazgató) határozza meg. A jelentkezés írásban, a jelentkezési lap kitöltésével történik. Az időpontról az oktatásszervező tájékoztatja a résztvevőket levélben vagy szóban.
 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
 

A képzésben résztvevőknek feltárjuk azokat a képzési irányokat, valamint konkrét képzési programokat, amelyek elvégzése elősegítheti az általuk megfogalmazott célok megvalósítását. Célunk, hogy a résztvevők teljes körű információt nyerjenek az igénybe vehető képzési programokról, az azokon megszerezhető ismeretekről, kompetenciákról, szakképesítésekről.

A jelentkezési lap alapján a résztvevők a szolgáltatást a képzőnél igénybe vehetik. A képzésért felelős vezető (ügyvezető igazgató) kiscsoportos vagy egyéni tájékoztatást nyújt a szolgáltatást igénybe vevőknek. E szolgáltatással kiderül a résztvevő felkészültsége, személyisége, illetve az, hogyan tud hozzájárulni célkitűzéseinek eléréséhez, valamint milyen elvárásai vannak. Az így szerzett tapasztalatokat beépíthetjük programjainkba.
 Elhelyezkedési tanácsadás

Az elhelyezkedési tanácsadás alapvető célja, hogy a résztvevők számára biztosítsa mindazokat az ismeretek és információkat, melyek segítségével a kialakult helyzetüket kezelni tudják, és mihamarabb bekapcsolódjanak a munka világába. Segít megtervezni és megvalósítani karriercéljukat, valamint segítséget nyújt abban, hogy megismerjék az eléréséhez szükséges módszereket és eszközöket.

A tanácsadásra a jelentkezés írásban – jelentkezési lapon – történik. A tanácsadást a képzésért felelős vezető (ügyvezető igazgató) és egy tréner végzi. A tanácsadás során álláskeresési elképzeléseiket, technikáikat kialakítják, jobban megismerik a választott szakmát, valamint a képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségüket. Időtartama: 12 óra. Ajánlott intenzitás álláskeresők részére: napi 6, heti 2*6 óra (2 nap) Maximális csoportlétszám: 10 fő.

 

Contact Hungary a Facebookon
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.
A honlap fenntartása és karbantartása a TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0001 számú projekt keretében elnyert támogatásból valósul meg.

Copyright 2012 - Contact NKft - Minden jog fenntartva | Login